Giáo trình hướng dẫn sử dụng Google Sheet từ cơ bản đến nâng cao

Truy cập google sheet mọi nơi

Google Sheet đang thay thế Excel để trở thành công cụ thiết yếu của dân văn phòng khi mà yêu cầu làm việc, lưu trữ và chia sẻ công việc online hiện nay. Để làm việc hiệu quả, việc tìm hiểu sử dụng và thành thạo Google Sheet là một yêu cầu bức thiết, nếu […]