Thời gian vừa qua, theo quan sát, mình nhận thấy số lượng đơn đặt hàng dành cho các mẫu đầm trung niên cao cấp 2018 tại Xahara chứng kiến sự