Cách xóa tất cả các bài đang kiểm duyệt (Pending Post) trong Facebook Group – Updated

Đối với những group lớn, việc kiểm duyệt nội dung từ các bài đăng thực sự vất vả. Số lượng những bài biết spam, auto share, không liên quan… quá lớn để xóa tay nhiều khi không xuể.

Bài viết này sẽ chỉ các bạn cách xóa toàn bộ bài viết đang chờ trong nhóm Facebook chỉ bằng 1 cái click chuột cực kỳ đơn giản.

Xóa bài viết đang kiểm duyệt pending post trong nhóm Facebook

Lưu ý

Khi sử dụng code này toàn bộ bài viết ở trạng thái đang chờ sẽ được xóa hết. Do vậy, trước khi xóa các bạn nhớ lướt và sàng lọc các bài nội dung chất lượng để duyệt đăng trước khi xóa các bài spam, livestream chia sẻ auto còn lại.

Cách xóa các bài đăng đang chờ kiểm duyệt – pending post trong nhóm Facebook

Bước 1: Các bài vào nhóm có các bài viết chờ đang cần xóa trên destop

Bước 2: Vào mục các bài viết đang chờ kiểm duyệt – posts need approval

Bước 3: Bấm phím F12 Hoặc tổ hợp phím Ctr+Shift+I khi cửa sổ trình duyệt đang mở

Bước 4: Chọn sang tab Console

Bước 5: Copy đoạn code sau vào khu vực này và bấm enter

var fb_dtsg = require('DTSGInitialData').token;
var gid = require('ScriptPath').getPageInfo().extraData.entity_id;
var uid = require('CurrentUserInitialData').USER_ID;
var get_pending_posts = (gid) => {
  return fetch('https://www.facebook.com/api/graphql/', {
      body: `fb_dtsg=${encodeURIComponent(fb_dtsg)}&__a=1&q=${encodeURIComponent(`node(${gid}){group_pending_stories.first(1000){edges{node{id,actors{id,name},message{text},id,creation_time}}}}`)}`,
      method: 'POST',
      headers: {
        'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
      }
    })
    .then(res => res.json())
    .then(res => res[gid].group_pending_stories.edges)
}
var decline_post = (post_id, actor_id, gid, cb) => {
  let post_data = {
    q: 'Mutation GroupPendingPostAction : GroupDeletePendingStoryResponsePayload {group_delete_pending_story(<input>) {story {id},client_mutation_id}}',
    query_params: {
      "input": JSON.stringify({
        "group_id": gid,
        "story_id": post_id,
        "client_mutation_id": "1",
        "actor_id": actor_id
      })
    }
  };
  let body = Object.keys(post_data).reduce((prev, k) => prev + `${k}=${encodeURIComponent(typeof post_data[k] == 'object' ? JSON.stringify(post_data[k]) : post_data[k])}&`, '');
  body += `fb_dtsg=${encodeURIComponent(fb_dtsg)}&__a=1`;
  return fetch('https://www.facebook.com/api/graphql/', {
      body,
      method: 'POST',
      headers: {
        'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'
      }
    })
    .then(res => res.json());
}
get_pending_posts(gid)
  .then(posts => {
    console.log(`Tìm thấy ${posts.length} bài viết đang chờ duyệt`);
    console.log('Đang xoá bài viết chờ duyệt...');
    return Promise.all(posts.map((item, index) => {
      let id = atob(item.node.id).split(':');
      id = id[id.length - 1];
      return decline_post(item.node.id, uid, gid).then(res => console.log('Đã xoá bài viết ' + id));
    }));
  })
  .then(() => console.log('Quét xong!'));

Xóa bài viết đang kiểm duyệt pending post trong nhóm Facebook - 1

Thường Facebook sẽ cảnh báo bạn không nên paste bất cứ dòng code nào ở đây cả và hiện chữ STOP như trên. Nhưng các bạn vẫn có thể paste và chạy code bình thường.Tada. Done! Các bài viết ở trạng thái pending sẽ được xóa khỏi group. Chúc các bạn thành công!

xahara
3 Comments
 1. code mới chưa ad ơi, code này k dùng được nữa

 2. code này k xài được nữa

 3. bạn ơi FB giao diện mới không dùng được

Leave a reply

Xahara.vn
Logo