Quy chuẩn viết bài của Xahara dành cho các cộng tác viên

Hướng dẫn viết bài của xahara
[Nội dung phải đọc] – Chào các bạn, để đảm bảo chất lượng, sự đồng bộ trên hệ thống, Xahara xin gửi tới các bạn những quy chuẩn viết bài dành cho CTV nhé. Các quy chuẩn viết bài chung Trừ trường hợp đặc biệt có sự đồng ý của quản trị viên, các bài […]