Xin chào các bạn, bài viết này là bài viết đầu tiên trong loạt bài tôi soạn để giúp các bạn tìm hiểu kỹ lưỡng hơn về tỳ hưu.